top of page
20210604_181046 (3)_edited.jpg

Jeanne
Dekkers

Jeanne Dekkers (1953) studeerde aan de Technische Hogeschool Eindhoven, waar zij in 1978 het ir diploma behaalde. In januari 1998 richtte ze haar eigen architectenbureau Jeanne Dekkers Architectuur op, in Delft. Jeanne realiseerde vele spraakmakende gebouwen. Zo ontwierp zij het Limburgs Museum in Venlo als een herinnering aan de stadsmuur en realiseerde Jeanne recent het ambitieuze project, Ligne, het cultuurcluster gelegen in de binnenstad van Sittard, waarin filmhuis, museum De Domeinen en Hogeschool Zuyd zijn gecomponeerd rondom een stedelijk landschap dat de stadshal vormt.

Vanaf haar jeugd is Jeanne beeldend bezig. Naast schetsen en schilderen, ontwierp en maakte ze eigen kleding, bouwde vliegers waarmee ze vliegerde en ontwierp en maakte ze meubels. Tijdens haar carrière als architect is ze voortdurend blijven schetsen en schilderen. Haar gebouwen ziet ze als objecten in de ruimte. Nu haar twee oudste kinderen Elise en Anton Zoetmulder in haar voetsporen als architect zijn getreden, kan zij zich richten op haar kunstenaarschap. In Banholt schildert zij sinds 2013 in een groot atelier in de door haar verbouwde boerderij.

Het schilderen is een voortdurende zoektocht langs de randen van de her-innering. Als in een droom waarin gebeurtenissen elkaar opvolgen zonder gevoel voor tijd worden reizen, ontwerpen, landschappen en gevoelens vertaald in beelden. Jeanne werkt in thema’s die elkaar als vanzelf opvolgen. Als in een reis komt zij werelden tegen, die ze wil onderzoeken en die haar leiden naar nieuwe beelden. Compositie, kleur en beleving spelen een grote rol, elementen die Jeanne in haar werk als architect veelvuldig heeft verkend. Tegelijkertijd ontstaan poëtische beelden die verschillende werelden laten zien. Onderzoek naar de werking van materiaal loopt dwars door het werk heen.

De abstrahering van het landschap en de natuur vindt Jeanne heel boeiend. Daarin laat zij in haar beelden een wereld ontstaan, gerelateerd aan ervaringen. Het creëren van architectuur, waarin niet bestaande werelden verbeeld en gerealiseerd worden, is vergelijkbaar met het schilderen. Het schilderij laat een wereld zien die niet bestond en die wereld wekt nieuwe emoties op.

Vanuit haar zoektocht kijkt Jeanne telkens opnieuw naar de haar omringende wereld en zet de verwondering van het nieuwe om in een nieuw beeld. Liever dichtbij dan veraf. De ons omringende wereld is oneindig groot door globalisering, virtuele werelden en de nooit ophoudende informatie die ons bereikt en overstroomt. Om als mens te overleven in deze veelheid van prikkels zoekt Jeanne in haar wereld dichtbij, zodat zij zich een autonome houding kan vormen, die zij inzet als uitgangspunt om te participeren in de haar omringende wereld. Haar werk verbeeldt die houding.

Bezoek voor meer informatie: https://www.jeannedekkersart.nl

bottom of page